mikrobiota

8 kwietnia 2019

Hashimoto, częsty problem pacjentów w fizjoterapii.

W gabinecie fizjoterapii pacjenci w czasie wywiadu informują nas o rozpoznaniu Hashimoto. Jest to powód dłuższego leczenia fizjoterapeutycznego, ponieważ są to utrudnione procesy regeneracyjne, gojenie się […]